Latvijas - Baltkrievijas ekonomisko sakaru veicināšanas biedrība - - www.latbel.lv
 
Sākumlapa Kontakti Lapas karte
 
Ziņas
 
Par Baltkrievijas Republikas IX. Nacionālās Izstādes Latvijas Republikā

Cienījamās dāmas un godātie kungi!
 
Informējam, ka 2012.gada no 6. līdz 9. decembrim Starptautiskājā izstāžucentrā Ķipsalā (Rīgā) notiks Baltkrievijas Republikas IX. NacionālāIzstāde Latvijas Republikā (http://bt1.lv/belarusexpo/ unhttp://www.tc.by/exhibitions/latvia2012/). Pasākuma rīkotāji ir izstāžukompānija „Tehnika un komunikācijas” (Baltkrievija) sadarbībā arkompāniju „BT-1” (Latvija).
 
Izstādē būs iespēja apskatīt Baltkrievijas ekonomikas sasniegumus, prečusērijas paraugus un Baltkrievijas ražotāju jaunumus, kas adoptētiEiropas tirgum. Vairākos stendos būs apskatāmi mūsdienu zinātnesizstrādes, pakalpojumi, kas piedāvā uzņēmumi izglītības, informācijas,transporta un loģistikas, tūrisma un medicīnas jomās.
 
Produkciju, kas ir tradicionāli pārstāvēta Latvijas tirgū (traktori,lauksaimniecības tehnika, metālapstrādes aprīkojums, ledusskapji,
būvmateriāli, kosmētika, apavi, apģērbi, ādas izstradājumi, dzērienu unpārtikas produkti), pārstāvēs Baltijas valstu kompānijas, tāpēc būsiespēja noslēgt līgumus vai iegādāties iepatikušo preci tieši izstāžu zālē.
 
Lai veicinātu talāku divpusējas tirdzniecības un ekonomiskās uninvestīcijas sadarbības attīstību, tiešu biznesa kontaktu dibināšanu arpartneriem Baltijas vastīs izstāžu centrā Ķipsalā notiks arīBaltkrievijas un Latvijas investīciju forums (6.decembrī) unkontaktu-kooperācijas birža (7.decembrī).
 
Kopēja informācija par Forumu atrodama šeit
Pieejama iespēja reģistrēties interneta vietnē
 
Izstādes dalībnieku saraksts:
 
Baltkrievijas kooperācijas biržas dalībnieki:
 
Aicinām piedalīties šajos pasākumos Latvijā un lūdzam nosūtīt šo informāciju jūsu partneriem un citām ieinteresētām personām.
 
Visi pasākumi ir bezmaksas.
 
---
 
Dear Ladies and Gentlemen,
 
Please kindly be informed that in December 6-9, 2012 the ExhibitionCenter Kipsala (Riga) will host the IX-th National Exhibition of theRepublic of Belarus in the Republic of Latvia (seehttp://bt1.lv/belarusexpo/ andhttp://www.tc.by/exhibitions/latvia2012/), organized by the company«Technology and Communication» (Belarus) in cooperation with the company«BT-1» (Latvia).
 
The exhibition’s stands will demonstrate recent achievements of theBelarusian economy, samples of goods and novelties of Belarusian producers, already adapted and certified for Europe. A number of standswill be dealing with scientific research and development, services,education, information, transport and logistics, travel and medicine.
 
Products traditionally represented in Latvia (i.e. tractors,agricultural machinery, automobiles, metal products, refrigerators,construction materials, furniture, cosmetics, shoes, clothing, leathergoods, food and beverage) will be offered by a number of Baltic companies, which will make it easier to conclude contracts or evenpurchase certain samples directly in the showroom or later usingcatalogue option.
 
In order to facilitate further development of bilateral trade, economicand investment cooperation, as well as establishment of new business  contacts with partners in the Baltic countries, Kipsala will also hostthe Belarusian-Latvian Investment Forum (December 6) and matchmakingevent (December 7).
 
General information on the Belarusian-Latvian Investment Forum You can see at http://www.latbel.lv/?id=278&lang=lv.
 
Online registration is available at http://www.latbel.lv/?id=280&lang=lv.
 
List of the exhibition participants:
 
List of belarusian participants of the machmaking event:
 
We cordially invite you to participate in the forthcoming events inLatvia and request to bring this information to the attention of yourpartners.
 
Participation in all events is free of charge.
 
 

 

Посольство Республики Беларусь в Латвийской Республике

Ecolines

Ventspils brīvostas pārvalde

Nemo Jūrmala